Hi. This site has moved to http://optimas.no/. We will redirect you.

Optimas Organisasjonspsykologene AS

Optimas Organisasjonspsykologene AS
linje
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden
Kursoversikt


Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post

Optimas Organisasjonspsykologene AS er et selskap som tilbyr rådgivning og kompetanseutvikling til private og offentlige virksomheter.

Våre rådgivere er høyt kvalifiserte og erfarne spesialister i organisasjonspsykologi. I vårt arbeid legger vi vekt på en praktisk tilnærming som sikter mot å skape håndgripelige resultater for våre oppdragsgivere. Vår praksis er forankret i anerkjent organisasjonspsykologisk fagkunnskap, metodikk og verktøy.

Optimas Organisasjonspsykologene AS er et norsk selskap, med hovedkontor i Bergen. Vi arbeider i et aktivt nettverk av samarbeidspartnere tilknyttet læresteder, forskningsmiljøer og konsulentvirksomheter, som gir våre oppdragsgivere tilgang til nasjonal og internasjonal kompetanse og faglig kvalitet. Foruten vårt norske nettverk, har vi samarbeidspartnere i Danmark, Sverige, Benelux, Polen, Tyskland og USA.

Se her for kontaktinformasjon og kart.

English IN ENGLISHlinje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler