Optimas Organisasjonspsykologene AS
Teamkompasset
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post

TEAMKOMPASSET – Typepsykologi i aksjon

Opphavsmennene til dette spennende systemet for anvendelse av JTI i team og teamutvikling, er organisasjonspsykologene Thor Ødegård og Hallvard Ringstad.


Teamkompasset
TEAMKOMPASSET har store fordeler i forhold til andre lignende systemer. Det er direkte basert på individets JTI-profil, slik at teamutvikling kan bli en naturlig forlengelse av JTI-tilbakemelding til enkeltpersoner og grupper. Det kan også kobles til utviklingsprosesser fra starten av. For å bruke TEAMKOMPASSET i Norge må du i tillegg til JTI-autorisasjon, ta et en-dags Teamkompass-autorisasjonskurs hos OPTIMAS. Systemet er svært brukervennlig, og det er helt uavhengig av kompliserte rutiner med dataskåring etc. Når du er en autorisert Teamkompass bruker, vil du kunne få tilgang til online JTI som gjør deg i stand til å lage team- og/eller individuelle rapporter på ca 13-15 sider. Den autoriserte kan kjøpe Teamkompassheftet hos OPTIMAS.

Online bestillingsskjema

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler