Optimas Organisasjonspsykologene AS

Organisasjonsutvikling
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy


Send e-post
Organisasjonsutvikling betyr arbeid med HELE organisasjonen - fra strategisk planlegging til rutinebeskrivelser. Vellykket organisasjonsutvikling forutsetter at man ser virksomheten som en helhet, og tar i betraktning
  • strategi og mål
  • organisasjonslæring og kompetanse
  • organisasjonsstruktur
  • organisasjonskultur
  • ledelse
Erfaring viser dessverre at mange organisasjonsutviklingsprosjekter, igangsatt med høye mål, entusiasme og energi, feiler fordi man ikke har vært systematisk nok i starten. Noen ganger ser man først langt ute i prosessen at fokus skulle vært et annet enn det man valgte. Eksempelvis ser vi ikke sjelden at utviklingsbestrebelsene har vært rettet mot organisasjonens struktur, mens de virkelige utfordringene viser seg å ligge på et annet plan.

De fem punktene over representerer en sosioteknisk systemtilnærming, som ligger til grunn for vårt arbeid med organisasjonsutvikling . Med utgangspunkt i virksomhetens særpreg og unike utfordringer muliggjør denne tilnærmingen systematisk planlegging og gjennomføring av en helhetlig og samtidig "skreddersydd" utviklingsprosess, hvor samordnet anvendelse av utviklingsmetoder tilpasset hvert av de fem innsatsområdene øker mulighetene for å oppnå resultater.

Tilbake til Arbeidsområder Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler