Optimas Organisasjonspsykologene AS


Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy


Send e-post

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i "bra" eller "mindre bra".

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt "finner tonen" med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

  • Karriereutvikling og karriererådgivning
  • Teamutvikling
  • Lederutvikling
  • Ledelsesrådgivning
  • Arbeidsmiljøutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
  • Yrkesvalg
  • Læringsstil


JTI måler menneskers preferanser langs fire "hovedlinjer" (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene.

Tilbake til førstesiden

Preferanse Dimensjon Preferanse
Ekstrovert E ENERGI
(retningen på personens energi)
I Introvert
Sansning S OPPLEVELSE
(hvordan vi oppfatter informasjon)
N iNtuisjon
Tenkning T AVGJØRELSE
(hvordan vi vurderer og beslutter)
F Følelse
avgJørelse J LIVSSTIL
(hvordan vi foretrekker å innrette oss)
P oPplevelse

Ut fra de 8 forskjellige preferansene viser JTI for hver person en kombinasjon av 4 preferanser - den som personen foretrekker på hver dimensjon. Total sett framkommer 16 mulige ulike typer, som hver har sine unike særtrekk, sine sterke sider og sine mulige fallgruver. Disse framstilles i en tabell:
ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Hva kan vi bruke JTI til?
Tilbake til førstesiden
linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no


Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler