Hi. This site has moved to http://optimas.no/. We will redirect you.

Optimas Organisasjonspsykologene AS

Optimas Organisasjonspsykologene AS
linje
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsomr�der
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden
Kursoversikt


Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verkt�y

Send e-post

Optimas Organisasjonspsykologene AS er et selskap som tilbyr r�dgivning og kompetanseutvikling til private og offentlige virksomheter.

V�re r�dgivere er h�yt kvalifiserte og erfarne spesialister i organisasjonspsykologi. I v�rt arbeid legger vi vekt p� en praktisk tiln�rming som sikter mot � skape h�ndgripelige resultater for v�re oppdragsgivere. V�r praksis er forankret i anerkjent organisasjonspsykologisk fagkunnskap, metodikk og verkt�y.

Optimas Organisasjonspsykologene AS er et norsk selskap, med hovedkontor i Bergen. Vi arbeider i et aktivt nettverk av samarbeidspartnere tilknyttet l�resteder, forskningsmilj�er og konsulentvirksomheter, som gir v�re oppdragsgivere tilgang til nasjonal og internasjonal kompetanse og faglig kvalitet. Foruten v�rt norske nettverk, har vi samarbeidspartnere i Danmark, Sverige, Benelux, Polen, Tyskland og USA.

Se her for kontaktinformasjon og kart.

English IN ENGLISHlinje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BES�KSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler