Hi. This site has moved to http://optimas.no. We will redirect you.

Optimas Organisasjonspsykologene AS - Bestillingsside

Optimas Organisasjonspsykologene AS
Bestilling
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy


Her kan du sende epost
Bestilling av produkter

Vennligst se leveringsbetingelser nederst på denne siden.

Firma
Navn
E-post adresse
Adresse arb.giver
Postnummer
Poststed


Antall Produkt
eks. av JTI m/Typeforståelse (kun for autoriserte)
eks. av heftet Typeforståelse
eks. av Teamkompassheftet (kun for autoriserte)
eks. av Ledertyper
eks. av Coaching og Type
eks. av HAVET, avstressings CD (kr 100)
eks. av øvelsen Tårnet

English:

eks. av Understanding Jungian Type
eks. av Electronic JTI w/ Understanding Jungian Type
(only for authorized JTI users)

eks. av Leader Types
eks. av Team Compass (only for authorized JTI users)
eks. av Coaching og Type
eks. av Understanding Type and JTI (only for authorized JTI users)


Bestilling av typologibuttons

Pris: kr 12,50 pr stk.

stk. ISTJ buttons.
stk. ISFJ buttons.
stk. INFJ buttons.
stk. INTJ buttons.
stk. ISTP buttons.
stk. ISFP buttons.
stk. INFP buttons.
stk. INTP buttons.
stk. ESTP buttons.
stk. ESFP buttons.
stk. ENFP buttons.
stk. ENTP buttons.
stk. ESTJ buttons.
stk. ESFJ buttons.
stk. ENFJ buttons.
stk. ENTJ buttons.


Skal sendes til:
Postnummer
Poststed
Skal faktureres:
Postnummer
Poststed
Bestilling av kurs

Firma
Navn
E-post adresse
Adresse arb.giver
Postnummer
Poststed
Adresse privat
Postnummer
Poststed
Skal faktureres
Velg kurs:

JTI+Teamkompasset, v/T. Ødegård, Oslo, 08.-09.05.17 og 08.-09.06.17
JTI+Teamkompasset, v/T. Ødegård, Bergen, 21.-22.08.17 og 21.-22.09.17
Masterclass, T & T Ødegård, Oslo, 15.11.17
JTI+Teamkompasset, v/T. Ødegård, Oslo, 16.-17.10.17 og 16.-17.11.17


Kryss av her hvis du har valgt et JTI+Temkompass kurs, men bare ønsker å delta på teamkompasset. Teamkompasset starter siste dagen i kurset fra kl.10:00-15:30.

LEVERINGSBETINGELSER FOR PRODUKTER OG PUBLIKASJONER FRA OPTIMAS


BESTILLING
  • Bestilling kan skje over telefon eller via bestillingsskjema på våre nettsider.
TID FRA BESTILLING TIL FORSENDELSE
  • Bestillinger som er mottatt innen kl 1200 blir normalt (men ikke garantert) ekspedert senest neste virkedag.
FORSENDELSE
  • Standard forsendelse av bestilte produkter/publikasjoner skjer med Posten Norges.
  • Normal leveringstid er av Posten angitt til å være ca. 5 virkedager, uten at dette gis som garanti. Vi anbefaler derfor å legge inn marginer for leveringstid.
SPESIALFORSENDELSER: EKSPRESS OVER NATTEN, BUD, m.v.
  • Ønske om spesialforsendelser vil bli imøtekommet i den utstrekning vår kapasitet og våre rutiner tillater det.
  • Vi kan imidlertid dessverre ikke garantere at dette vil våre mulig til enhver tid.
FORSENDELSESKOSTNADER
  • Netto forsendelseskostnader blir fakturert kunden.
FAKTURERING
  • Forfallsdato er 15 dager etter fakturering.
  • Faktura sendes normalt til den som har utført bestillingen, til samme leveringsadresse / person som angitt som leveringsadresse for produktene.
  • NB: Dersom faktura skal merkes spesielt, med kode-, prosjekt-, ansvarssted, ansattnummer eller lignende, må dette angis i bestilling! Vi ønsker å kvalitetssikre vår fakturering. Det samme prinsipp gjelder dersom faktura skal sendes annet sted enn produktene: Vi må ha nøyaktig angivelse av korrekt fakturaadresse i bestillingen.

OPTIMAS - FAST PRISLISTE OVER PRODUKTER 2015

Prisoversikten er tilgjengelig på Online JTI. Vennligst logg inn her for å se prisoversikten.


linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler