Optimas Organisasjonspsykologene AS
Etikk
Adresseforandring
Aktuelt
Arbeidsmetoder
Arbeidsområder
Bestilling
Etikk
Hvem er vi
Tilbake til hovedsiden


Kursoversikt
Linker

Sitemap
Supervisjon
Teamkompasset
Verktøy

Send e-post
I vårt arbeid legger vi til grunn "Etiske prinsipper for nordiske psykologer". Dette gir våre oppdragsgivere sikkerhet for at vår praksis

  • utøves med dyp respekt for våre klienters integritet
  • er basert på faglighet og dokumentert erfaring, herunder også en bevisst og kritisk vurdering av hvorvidt vår kompetanse er den rette for å påta oss et gitt oppdrag
  • er underlagt den strengeste taushetsplikt

Etiske prinsipper for nordiske psykologer finnes på Norsk Psykologforenings side, www.psykol.no
Tilbake til førstesiden

linje

SPESIALISTER I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NPF
POSTBOKS 84, 5873 BERGEN - TELEFON: 55 39 06 59
BESØKSADRESSE: GAMLEHAUGVEGEN 20
email: optimas@optimas.no

English IN ENGLISH

Grafisk design logo - John Ringstad
Web design - Lillian Koehler